קורס אבחון והערכה של האישיות א' שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר עינב מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:30  10:00  ד"ר עינב מיכל  

קורס אבחון והערכה של האישיות ג' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר עינב מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  ד"ר עינב מיכל  

קורס אבחון והערכה של האישיות ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר עינב מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  ד"ר עינב מיכל