קורס הראיון התעסוקתי שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צדוק אורלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  גב' צדוק אורלי