קורס תורת המחירים ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שלסקי חלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  גב' שלסקי חלי  כלכלה 103

קורס תורת ההחלטות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שלסקי חלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:45  12:15  גב' שלסקי חלי  כלכלה 110

קורס מבוא למאקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שלסקי חלי, מר סברין רום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  גב' שלסקי חלי  כלכלה 103

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שלסקי חלי, מר סברין רום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  גב' שלסקי חלי  כלכלה 103

קורס תורת המחירים ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שלסקי חלי, מר רייך ניר יעקב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:15  16:45  גב' שלסקי חלי  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שלסקי חלי, מר רייך ניר יעקב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:45  גב' שלסקי חלי  כלכלה 208

קורס מבוא למאקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שלסקי חלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  17:45  גב' שלסקי חלי  כלכלה 207

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שלסקי חלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:15  19:45  גב' שלסקי חלי  כלכלה 207

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שלסקי חלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  20:15  21:45  גב' שלסקי חלי  כלכלה 207

קורס מבוא למיקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שלסקי חלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:15  09:45  גב' שלסקי חלי  כלכלה 204

קורס מבוא למאקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שלסקי חלי, מר רייך ניר יעקב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:15  09:45  גב' שלסקי חלי  כלכלה 208

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שלסקי חלי, מר רייך ניר יעקב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:15  09:45  גב' שלסקי חלי  כלכלה 208