קורס כלכלת חדשנות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גבאי אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  18:15  19:45  מר גבאי אורי  כלכלה 206