קורס תצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שרף רונית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  גב' שרף רונית  ווסטון 114

קורס הדרכה לפרה פרקטיקום שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שרף רונית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  גב' שרף רונית  ווסטון 034