קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בן נאים שירי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  ד"ר בן נאים שירי  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בן נאים שירי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:15  19:45  ד"ר בן נאים שירי  

קורס הדרכה לפרקטיקום שיקומית ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בן נאים שירי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  17:45  ד"ר בן נאים שירי  פומנטו 202- כיתת סמינר

קורס פסיכודיאגנוסטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בן נאים שירי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:00  19:30  ד"ר בן נאים שירי  פומנטו 04