קורס גאו סייבר, היבטים גאוגרפיים במרחב הקיברנ שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יצחק אליהו

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  ד"ר יצחק אליהו  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יצחק אליהו

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  ד"ר יצחק אליהו