קורס גאו סייבר, היבטים גאוגרפיים במרחב הקיברנ שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יצחק אליהו

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  ד"ר יצחק אליהו  כלכלה 107

קורס מבוא לגיאו-אינפורמציה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר יצחק אליהו

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  16:15  18:45  ד"ר יצחק אליהו