קורס תכנות מכוון עצמים ושפת ++C שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' פיינר נעמה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:00  17:30  גב' פיינר נעמה   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת