קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' לוי טל מלכה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  גב' לוי טל מלכה  ווסטון 129

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' לוי טל מלכה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  גב' לוי טל מלכה  ווסטון 129

קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' לוי טל מלכה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:15  12:45  גב' לוי טל מלכה  ווסטון 232

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' לוי טל מלכה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  13:15  14:45  גב' לוי טל מלכה  ווסטון 128

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' לוי טל מלכה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  14:45  גב' לוי טל מלכה  ווסטון 232

קורס שיטות מחקר איכותניות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' לוי טל מלכה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  09:15  10:00  גב' לוי טל מלכה  ווסטון 128

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' לוי טל מלכה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  11:15  12:00  גב' לוי טל מלכה  ווסטון 128

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' לוי טל מלכה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:00  גב' לוי טל מלכה  ווסטון 128