קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ביצור חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  מר ביצור חזי  ווסטון 130

קורס תיאוריות סוציולוגיות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ביצור חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  13:00  13:45  מר ביצור חזי  ווסטון 130

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ביצור חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  15:00  15:45  מר ביצור חזי  ווסטון 130

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ביצור חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:00  מר ביצור חזי  ווסטון 130

קורס מבוא לאנתרופולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ביצור חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  מר ביצור חזי  ווסטון 111

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ביצור חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  17:45  מר ביצור חזי  ווסטון 111

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ביצור חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  13:15  14:45  מר ביצור חזי  ווסטון 132

קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ביצור חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:30  10:00  מר ביצור חזי  ווסטון 132

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ביצור חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  11:15  12:45  מר ביצור חזי  ווסטון 132

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ביצור חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  מר ביצור חזי  ווסטון 132

קורס שיטות מחקר איכותניות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ביצור חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:00  מר ביצור חזי  ווסטון 115

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר ביצור חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  15:15  16:00  מר ביצור חזי  ווסטון 115