קורס אסטרטגיה תחרותית בסביבה גלובלית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' בורוביץ ישראל, ד"ר עתי ענת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:45  11:15  פרופ' בורוביץ ישראל  כלכלה 204