קורס איבחון ילדים התפתחותי א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר מרקו ענבל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  ד"ר מרקו ענבל  ווסטון 112

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר מרקו ענבל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  ד"ר מרקו ענבל  ווסטון 112

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר מרקו ענבל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:15  15:45  ד"ר מרקו ענבל  פומנטו 204

קורס איבחון ילדים התפתחותי ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר מרקו ענבל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  ד"ר מרקו ענבל  פומנטו 201

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר מרקו ענבל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  ד"ר מרקו ענבל  פומנטו 201

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר מרקו ענבל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  17:45  ד"ר מרקו ענבל  פומנטו 205