קורס אבחון והערכה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אברהמס עמיעד משה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  17:45  מר אברהמס עמיעד משה  פומנטו 202- כיתת סמינר

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אברהמס עמיעד משה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  17:45  מר אברהמס עמיעד משה  פומנטו 202- כיתת סמינר

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אברהמס עמיעד משה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  מר אברהמס עמיעד משה  פומנטו 202- כיתת סמינר

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אברהמס עמיעד משה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  מר אברהמס עמיעד משה  פומנטו 202- כיתת סמינר