קורס כתיבה מדעית ושיטות מחקר 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גלוש מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  גב' גלוש מיכל  כלכלה N-02

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גלוש מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  גב' גלוש מיכל  כלכלה 104

קורס קריאה וכתיבה אקדמית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גלוש מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:00  19:15  גב' גלוש מיכל  ווסטון 131

קורס עברית לאקדמיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גלוש מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  09:15  12:45  גב' גלוש מיכל  
 קיץ  ה  09:15  12:45  גב' גלוש מיכל