קורס סיפור בוידאו-סדנה מצולמת שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר בירמן מנור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:45  מר בירמן מנור