קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר פרוי מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  ד"ר פרוי מיכל  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר פרוי מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:15  19:45  ד"ר פרוי מיכל  

קורס תצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר פרוי מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:30  12:00  ד"ר פרוי מיכל  פומנטו 204

קורס הדרכה לפרקטיקום ג' (התפתחותית) שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר פרוי מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  ד"ר פרוי מיכל  פומנטו 204

קורס התפת' נורמ' רגשית וחברתית-ילדות והתבגרות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר פרוי מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  ד"ר פרוי מיכל  פומנטו 213

קורס התפ' נורמ' רגשית וחברתית-ינקות והגיל הרך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר פרוי מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  09:45  ד"ר פרוי מיכל  פומנטו 102

קורס הדרכה לפרה פרקטיקום שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר פרוי מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר פרוי מיכל  פומנטו 203- כיתת סמינר