קורס מבנים ותהליכים ארגוניים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בן נון נחמן טלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  10:15  11:45  ד"ר בן נון נחמן טלי  ווסטון 112