קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית א' שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שובל דניאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:00  גב' שובל דניאל  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שובל דניאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  13:00  13:45  גב' שובל דניאל  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שובל דניאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  11:00  11:45  גב' שובל דניאל  

קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שובל דניאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:00  11:45  גב' שובל דניאל  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שובל דניאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:15  13:00  גב' שובל דניאל  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שובל דניאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:00  גב' שובל דניאל