קורס אבחון והערכה של האישיות א' שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' פינקלשטין טל חני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  גב' פינקלשטין טל חני  

קורס אבחון והערכה של האישיות ג' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' פינקלשטין טל חני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:30  10:00  גב' פינקלשטין טל חני  

קורס אבחון והערכה של האישיות ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' פינקלשטין טל חני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:30  10:00  גב' פינקלשטין טל חני