קורס אינטרנט ושפת ג'אווה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  19:45  מר כהן אביעד  ווסטון 007

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  16:30  20:00  מר כהן אביעד  
 קיץ  ו  10:15  12:45  מר כהן אביעד