קורס פתרונות מתקדמים באבטחת מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אביב ראובן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  17:45  פרופ' אביב ראובן  כלכלה 104

קורס סדנה בהתמודדות מתקפת סייבר א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אביב ראובן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  פרופ' אביב ראובן  כלכלה 104