קורס הדרכה לפרקטיקום שנה"ל 2020


קורס מסוג מפגש הדרכה     מרצה הקורס : ד"ר שיפמן אני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:15  19:00  ד"ר שיפמן אני  כלכלה N-04

קורס מסוג מפגש הדרכה     מרצה הקורס : ד"ר שיפמן אני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:00  18:30  ד"ר שיפמן אני  כלכלה N-01