קורס מדעי הרפואה והסיעוד 6 (רפואה דחופה, ע"ר) שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' סבאן מור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:30  16:00  גב' סבאן מור  כלכלה 104

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' סבאן מור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:10  17:40  גב' סבאן מור  כלכלה 204

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 6 (טראומה וע"ר) שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' סבאן מור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:00  17:30  גב' סבאן מור  כלכלה 104