קורס אנגלית ברמת בסיסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' רכט אסתי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  18:45  גב' רכט אסתי  ווסטון 031
 א  ג  16:15  18:45  גב' רכט אסתי  כלכלה 208

קורס אנגלית בסיסי שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' רכט אסתי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  15:15  16:45  גב' רכט אסתי  ווסטון 031