קורס אנגלית ברמת בסיסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' רכט אסתי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  18:45  גב' רכט אסתי  ווסטון 031
 א  ג  16:15  18:45  גב' רכט אסתי  כלכלה 208

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' רכט אסתי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ג  16:15  19:45  גב' רכט אסתי  
 קיץ  ה  10:30  15:00  גב' רכט אסתי  

קורס אנגלית בסיסי שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' רכט אסתי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  15:15  16:45  גב' רכט אסתי  ווסטון 031

קורס אנגלית בסיסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' רכט אסתי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  14:45  גב' רכט אסתי  כלכלה 106- כיתת סמינר
 ב  ג  13:30  16:00  גב' רכט אסתי  פומנטו 201
 ב  ד  08:30  11:00  גב' רכט אסתי  כלכלה 212

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' רכט אסתי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  16:15  18:45  גב' רכט אסתי  
 קיץ  ב  15:15  17:45  גב' רכט אסתי  
 קיץ  ה  15:15  17:45  גב' רכט אסתי