קורס תצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבות שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' דוידסון-שגיא נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:30  10:00  גב' דוידסון-שגיא נועה