קורס הדרכה לפרקטיקום ג' (התפתחותית) שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' דיאמונד עפרה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  גב' דיאמונד עפרה  ווסטון 032

קורס הדרכה לפרה פרקטיקום שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' דיאמונד עפרה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  גב' דיאמונד עפרה  ווסטון 031