קורס תגבור בשיטות מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : גב' זיסקויט מוריה נעמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:00  15:30  גב' זיסקויט מוריה נעמי  

קורס תגבור במבחנים והערכה שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : גב' זיסקויט מוריה נעמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:30  12:00  גב' זיסקויט מוריה נעמי  

קורס סדנת מחקר א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' זיסקויט מוריה נעמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  13:30  15:00  גב' זיסקויט מוריה נעמי  ווסטון 128

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' זיסקויט מוריה נעמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  גב' זיסקויט מוריה נעמי  ווסטון 127

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' זיסקויט מוריה נעמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:00  13:30  גב' זיסקויט מוריה נעמי  ווסטון 128

קורס סדנת מחקר ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' זיסקויט מוריה נעמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  גב' זיסקויט מוריה נעמי  פומנטו 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' זיסקויט מוריה נעמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  גב' זיסקויט מוריה נעמי  פומנטו 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' זיסקויט מוריה נעמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  גב' זיסקויט מוריה נעמי  פומנטו 102