קורס הדרכה לפרקטיקום א' (התפתחותית) שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' טף רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  גב' טף רות  

קורס הדרכה לפרקטיקום ב' (התפתחותית) שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' טף רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  גב' טף רות  

קורס הדרכה לפרה פרקטיקום שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' טף רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  גב' טף רות