קורס פיתוח מציאות מדומה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר יציב אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:15  18:45  מר יציב אמיר   ווסטון 217 - מעבדה

קורס סדנה: פיתוח מציאות מדומה ומשחקי מחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר יציב אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  15:00  15:30  מר יציב אמיר  

קורס פרוייקט במסגרת הסדנה שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : מר יציב אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  15:00  15:30  מר יציב אמיר