קורס עבודת שדה מודרכת-התערבות פרא טיפולית-א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' רז-שילוח חמוטל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:15  15:45  גב' רז-שילוח חמוטל  פומנטו 202- כיתת סמינר

קורס עבודת שדה מודרכת-התערבות פרא טיפולית-ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' רז-שילוח חמוטל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:15  15:45  גב' רז-שילוח חמוטל  פומנטו 202- כיתת סמינר