קורס ממטופל למשפחה - התערבות משפחתית-אינטגרט שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רותם שרית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר רותם שרית  פומנטו 05

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רותם שרית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:15  15:45  ד"ר רותם שרית  פומנטו 05