קורס מבוא לפסיכולוגיה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר ליבוביץ אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:45  18:15  מר ליבוביץ אסף  

קורס תקשורת ומיומנויות בינאישיות א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר ליבוביץ אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:30  14:00  מר ליבוביץ אסף  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר ליבוביץ אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:00  13:30  מר ליבוביץ אסף  

קורס תקשורת ומיומנויות בינאישיות א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר ליבוביץ אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:45  20:15  מר ליבוביץ אסף