קורס מתיאוריה לאייטם: סדנת עיתונות מעשית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' סרגוסטי ענת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:30  10:00  גב' סרגוסטי ענת  ווסטון 128

קורס מתיאוריה לאייטם: סדנת עיתונות מעשית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' סרגוסטי ענת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:30  10:00  גב' סרגוסטי ענת  ווסטון 111