קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1 - כירורגיה חלק א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' דוד אוסנת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  15:30  18:45  גב' דוד אוסנת  כלכלה 212

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב' - כירורגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' דוד אוסנת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  17:00  20:30  גב' דוד אוסנת  כלכלה N-02

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1 - כירורגיה חלק ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' דוד אוסנת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  15:30  18:45  גב' דוד אוסנת  כלכלה 204