קורס אבחון והערכה של האישיות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר ספורטה ויזל לירון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  ד"ר ספורטה ויזל לירון  פומנטו 201

קורס אבחון והערכה של האישיות ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ספורטה ויזל לירון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר ספורטה ויזל לירון  פומנטו 204

קורס אבחון והערכה של האישיות ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר ספורטה ויזל לירון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  09:45  ד"ר ספורטה ויזל לירון  פומנטו 204