קורס תגבור - אקונומטריקה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : מר בר יניב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:30  18:00  מר בר יניב  כלכלה 209 - מעבדה

קורס אקונומטריקה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר בר יניב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  17:15  18:45  מר בר יניב  כלכלה 210 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר בר יניב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  15:30  17:00  מר בר יניב  כלכלה 210 - מעבדה

קורס אקונומטריקה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר בר יניב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:30  18:00  מר בר יניב  ווסטון 234 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר בר יניב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  19:00  20:30  מר בר יניב  ווסטון 234 - מעבדה