קורס הדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברק עמיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  ד"ר ברק עמיה  ווסטון 109

קורס הדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברק עמיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  ד"ר ברק עמיה  פומנטו 204