קורס משפט חברה ופוליטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' מידני אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  פרופ' מידני אסף  ווסטון 032