קורס משפט ופוליטיקה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' מידני אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  10:45  12:15  פרופ' מידני אסף  

קורס זכויות אדם בישראל שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' מידני אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  09:00  10:30  פרופ' מידני אסף  

קורס משפט, חברה ופוליטיקה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' מידני אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  16:15  17:45  פרופ' מידני אסף