קורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר שגב נועם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  15:45  מר שגב נועם  כלכלה 206

קורס תגבור בקורס SPSS שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : מר שגב נועם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  09:00  מר שגב נועם  

קורס סטטיסטיקה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר שגב נועם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  17:00  מר שגב נועם  פומנטו 206 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר שגב נועם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:00  מר שגב נועם  פומנטו 206 - מעבדה

קורס מעבדה בסטטיסטיקה SPSS שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר שגב נועם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  17:00  17:45  מר שגב נועם  פומנטו 206 - מעבדה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר שגב נועם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:00  15:45  מר שגב נועם  פומנטו 206 - מעבדה