קורס ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  20:30  22:00  ד"ר אמסל חיים  כלכלה 107

קורס חדשנות אסטרטגית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:00  18:30  ד"ר אמסל חיים  כלכלה 107

קורס התערבויות אסטרטגיות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:15  09:45  ד"ר אמסל חיים  כלכלה 110

קורס מיומנויות ייעוץ למנהלים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:15  11:45  ד"ר אמסל חיים  כלכלה 110

קורס הדרכה לפרקטיקום שנה"ל 2020


קורס מסוג מפגש הדרכה     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:00  18:30  ד"ר אמסל חיים  כלכלה 106- כיתת סמינר

קורס סדנה: דינמיקה קבוצתית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים, גב' הקר אסתי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:00  15:30  ד"ר אמסל חיים  פומנטו 207 - חדר דינמיקה

קורס ייעוץ ארגוני בארגונים גלובליים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  09:45  ד"ר אמסל חיים  כלכלה 101

קורס הדרכה לפרקטיקום שנה"ל 2020


קורס מסוג מפגש הדרכה     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:00  18:30  ד"ר אמסל חיים  כלכלה 105- כיתת סמינר