קורס ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:45  12:15  ד"ר אמסל חיים  

קורס רה-ניהול כלי ניהול לעתיד של הארגונים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים, ד"ר בלוך דוד צפריר אפרים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:45  20:15  ד"ר אמסל חיים  

קורס חדשנות ויזמות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:00  18:30  ד"ר אמסל חיים  

קורס התערבויות אסטרטגיות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:15  09:45  ד"ר אמסל חיים  

קורס ייעוץ ארגוני בארגונים גלובליים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  09:45  ד"ר אמסל חיים  

קורס מיומנויות ייעוץ למנהלים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  10:15  11:45  ד"ר אמסל חיים  

קורס סדנה: דינמיקה קבוצתית שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אמסל חיים, גב' הקר אסתי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:45  15:15  ד"ר אמסל חיים