קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' סילבנברג קלאודיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  08:15  09:45  גב' סילבנברג קלאודיה  פומנטו 103
 א  ב  16:15  17:45  גב' סילבנברג קלאודיה  פומנטו 103

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' סילבנברג קלאודיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:15  13:45  גב' סילבנברג קלאודיה  פומנטו 103

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' סילבנברג קלאודיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:15  15:45  גב' סילבנברג קלאודיה  פומנטו 05
 א  ד  08:15  09:45  גב' סילבנברג קלאודיה  ווסטון 034

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' סילבנברג קלאודיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  17:45  גב' סילבנברג קלאודיה  פומנטו 103
 ב  ה  16:15  17:45  גב' סילבנברג קלאודיה  פומנטו 103

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' סילבנברג קלאודיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:15  09:45  גב' סילבנברג קלאודיה  פומנטו 103
 ב  ב  16:15  17:45  גב' סילבנברג קלאודיה  ווסטון 128

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' סילבנברג קלאודיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:15  11:45  גב' סילבנברג קלאודיה  פומנטו 103
 ב  ב  14:15  15:45  גב' סילבנברג קלאודיה  ווסטון 128