קורס אבחון והערכה של האישיות ג' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' זיכל סוזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:30  10:00  גב' זיכל סוזי