קורס אבחון והערכה של האישיות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' זיכל סוזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  גב' זיכל סוזי  ווסטון 032

קורס אבחון והערכה של האישיות ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' זיכל סוזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  גב' זיכל סוזי  פומנטו 203- כיתת סמינר

קורס אבחון והערכה של האישיות ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' זיכל סוזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:00  11:30  גב' זיכל סוזי  פומנטו 203- כיתת סמינר