קורס ביוכימיה כללית וקלינית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גרובר שלמה מנחם שמחה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  20:30  22:00  מר גרובר שלמה מנחם שמחה  מכללת מבח"ר

קורס תזונה ודיאטטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גרובר שלמה מנחם שמחה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  19:45  21:15  מר גרובר שלמה מנחם שמחה  מכללת מבח"ר

קורס תזונה ודיאטטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גרובר שלמה מנחם שמחה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  20:20  21:45  מר גרובר שלמה מנחם שמחה