קורס פסיכולוגיה של המוסיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זיו נעמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר זיו נעמי  פומנטו 104

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר זיו נעמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  ד"ר זיו נעמי