קורס ניתוח מערכות מידע שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מרמי אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  מר מרמי אורי  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מרמי אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  מר מרמי אורי  

קורס למידה מעשית - סמינר במערכות מידע שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מרמי אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  18:00  21:30  מר מרמי אורי  

קורס למידה מעשית - פרוייקט במערכות מידע שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מרמי אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  13:45  מר מרמי אורי  

קורס למידה מעשית - סדנא במערכות מידע שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מרמי אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  13:45  מר מרמי אורי  

קורס ניתוח מערכות מידע שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מרמי אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  17:45  מר מרמי אורי  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מרמי אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  מר מרמי אורי  

קורס למידה מעשית - סמינר במערכות מידע שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מרמי אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  13:45  מר מרמי אורי  

קורס למידה מעשית - פרוייקט במערכות מידע שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מרמי אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  18:15  21:45  מר מרמי אורי  

קורס למידה מעשית - סדנא במערכות מידע שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מרמי אורי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  13:45  מר מרמי אורי