קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוורץ דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  ד"ר שוורץ דוד  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוורץ דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:15  19:45  ד"ר שוורץ דוד  

קורס סוגיות אתיות בפסיכולוגיה תעסוקתית-ארגוני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוורץ דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר שוורץ דוד  ווסטון 111

קורס פסיכולוגיה תעסוקתית מבוססת ראיות - חלק ב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוורץ דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:15  15:45  ד"ר שוורץ דוד  ווסטון 111

קורס פסיכולוגיה תעסוקתית מבוססת ראיות - חלק א שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוורץ דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  ד"ר שוורץ דוד  ווסטון 239

קורס פסיכולוגיה תעסוקתית מבוססת ראיות - חלק ב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוורץ דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  11:30  13:30  ד"ר שוורץ דוד