קורס מתמטיקה א' למערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שטיינבוך-פרידמן ביאנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  20:15  21:45  ד"ר שטיינבוך-פרידמן ביאנה  כלכלה 205

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שטיינבוך-פרידמן ביאנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר שטיינבוך-פרידמן ביאנה  כלכלה 205