קורס מבוא לטכנולוגיות מידע שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זמיר-ניצן עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:15  10:45  ד"ר זמיר-ניצן עדי  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זמיר-ניצן עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  09:15  11:45  ד"ר זמיר-ניצן עדי  

קורס מבוא למערכות וטכנולוגיות מידע שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זמיר-ניצן עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  11:45  13:15  ד"ר זמיר-ניצן עדי  

קורס מבוא לטכנולוגיות מידע א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זמיר-ניצן עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  11:45  ד"ר זמיר-ניצן עדי