קורס מבוא לטכנולוגיות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זמיר-ניצן עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  12:45  ד"ר זמיר-ניצן עדי  כלכלה 210 - מעבדה

קורס מבוא למערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זמיר-ניצן עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  12:00  13:30  ד"ר זמיר-ניצן עדי  כלכלה 102

קורס מבוא לטכנולוגיות מידע א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זמיר-ניצן עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  11:45  ד"ר זמיר-ניצן עדי  כלכלה 210 - מעבדה

קורס מבוא לטכנולוגיות מידע ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זמיר-ניצן עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  11:45  ד"ר זמיר-ניצן עדי