קורס סדנה: ממשקים מוחשיים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בריל גלסנר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  14:15  14:30  ד"ר בריל גלסנר מיכל  

קורס ממשקים מוחשיים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בריל גלסנר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:15  11:45  ד"ר בריל גלסנר מיכל  

קורס פרוייקט במסגרת הסדנה שנה"ל 2021


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר בריל גלסנר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  15:00  15:15  ד"ר בריל גלסנר מיכל  

קורס אובייקטים חכמים לאנשים חכמים עוד יותר שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בריל גלסנר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:15  15:45  ד"ר בריל גלסנר מיכל  

קורס תכנות ללא-מתכנתים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בריל גלסנר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:45  ד"ר בריל גלסנר מיכל