קורס סדנה: ממשקים מוחשיים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בריל גלסנר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  15:00  15:30  ד"ר בריל גלסנר מיכל  

קורס ממשקים מוחשיים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בריל גלסנר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  12:45  ד"ר בריל גלסנר מיכל   ווסטון 217 - מעבדה

קורס פרוייקט במסגרת הסדנה שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר בריל גלסנר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  15:00  15:30  ד"ר בריל גלסנר מיכל  

קורס אובייקטים חכמים לאנשים חכמים עוד יותר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בריל גלסנר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:15  15:45  ד"ר בריל גלסנר מיכל   ווסטון 217 - מעבדה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בריל גלסנר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:15  13:45  ד"ר בריל גלסנר מיכל   ווסטון 217 - מעבדה

קורס תכנות ללא-מתכנתים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בריל גלסנר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  15:15  16:45  ד"ר בריל גלסנר מיכל   ווסטון 217 - מעבדה