קורס בריאות הציבור והקהילה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר שפר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:15  17:30  מר שפר אילן  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר שפר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:15  17:30  מר שפר אילן  

קורס מבוא למדעי הרפואה א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר שפר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  19:45  22:00  מר שפר אילן  

קורס בריאות הציבור והקהילה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר שפר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:00  18:15  מר שפר אילן