קורס בריאות הציבור והקהילה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר שפר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:45  15:00  מר שפר אילן  כלכלה 212

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר שפר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:15  17:30  מר שפר אילן  כלכלה 111

קורס בריאות הציבור והקהילה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר שפר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:00  18:15  מר שפר אילן  מכללת מבח"ר

קורס בריאות הציבור והקהילה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר שפר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ה  18:35  21:00  מר שפר אילן